Joost Reijnen heeft zijn opleiding bouwkunde gevolgd aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2009 is hij gestart als zelfstandig architect. Zijn werk kan getypeerd worden als modern met oog voor traditie en lokale gebruiken. Licht, ruimte en bestaande karakteristieke elementen vormen altijd uitgangspunt bij renovaties. Duurzame ingrepen, zowel qua levensduur als milieuvriendelijkheid (beperking van giftige stoffen in bouwmaterialen), zijn leidend bij zijn ontwerpkeuzes. Een mooi voorbeeld hiervan is het monumentale pand van de HAS Hogeschool aan de Spoorstraat in Venlo.

Opdrachten voor particulieren en voor zakelijke klanten worden uitgevoerd, waarbij een goede communicatie en een snelle en accurate dienstverlening voorop staat. Joost Reijnen is wegwijs in de regelgeving en in het contact met het bevoegde gezag. Hij kan een bouwproject vanaf de eerste schets tot en met het begeleiden van de uitvoering verzorgen.

Er wordt altijd zorgvuldig een plan van aanpak opgesteld in overleg met de opdrachtgever. Elke bouw is verschillend en het te volgen traject dus ook. Joost Reijnen architect staat voor een persoonlijke aanpak.