Visualisatie van langgevelboerderij Meterik

Visualisatie van langgevelboerderij Meterik

In Meterik is een langgevelboerderij net buiten de bebouwde kom gerenoveerd en gesplitstĀ in 3 starterswoningen.